REA

Just ni är dessa smycken med på REA. En del av dessa återgår sedan till ordinarie priser.

Ordinarie priser (de priser som är överstrukna nu) är de som har gällt tidigare